pull-icon
ورود

آموزش سطح ابتدایی

صفحه اصلی/ آموزش سطح ابتدایی

بیش از 20 ویدیو یافت شد

افعال معین

علاقه مندی +

افعال معین

در این ویدئو به ...


آموزش واژگان 10

علاقه مندی +

آموزش واژگان 10

آموزش واژگان در جمله...


آموزش واژگان 9

علاقه مندی +

آموزش واژگان 9

آموزش واژگان در جمله...


آموزش واژگان 8

علاقه مندی +

آموزش واژگان 8

آموزش واژگان در جمله...


آموزش واژگان 7

علاقه مندی +

آموزش واژگان 7

آموزش واژگان در جمله...


آموزش واژگان 6

علاقه مندی +

آموزش واژگان 6

آموزش واژگان در جمله...


آموزش واژگان 5

علاقه مندی +

آموزش واژگان 5

آموزش واژگان در جمله...


آموزش واژگان 4

علاقه مندی +

آموزش واژگان 4

آموزش واژگان در جمله...


آموزش واژگان 3

علاقه مندی +

آموزش واژگان 3

آموزش واژگان در جمله...


آموزش واژگان 2

علاقه مندی +

آموزش واژگان 2

آموزش واژگان در جمله...


My Love

علاقه مندی +

My Love

آموزش همراه با ...


Everything Has Changed

علاقه مندی +

Everything Has Changed

آموزش همراه با ...


سوالات Yes-No

علاقه مندی +

سوالات Yes-No

سوالاتی که با Yes و ...


کاربردهای will و won't

علاقه مندی +

کاربردهای will و won't

در این ویدئو به ...


سوال های Wh

علاقه مندی +

سوال های Wh

بررسی کلمات پرسشی Wh...


صفات تفضیلی و عالی

علاقه مندی +

صفات تفضیلی و عالی

بررسی و چگونگی ...


اسم مفرد و جمع

علاقه مندی +

اسم مفرد و جمع

در این ویدئو به اسم ...


اسم

علاقه مندی +

اسم

در این ویدئو به اسم ...


آموزش واژگان 1

علاقه مندی +

آموزش واژگان 1

آموزش واژگان در جمله...


Blackbird

علاقه مندی +

Blackbird

آموزش همراه با موزیک...