pull-icon
ورود

آموزش شنیداری

صفحه اصلی/ آموزش شنیداری

13 ویدیو یافت شد

داستان جوجه اردک زشت

علاقه مندی +


I Can't Stop Thinking About You

علاقه مندی +

I Can't Stop Thinking ...

آموزش همراه با ...


Fool Again

علاقه مندی +

Fool Again

آموزش همراه با ...


Stay

علاقه مندی +

Stay

آموزش همراه با ...


My Love

علاقه مندی +

My Love

آموزش همراه با ...


Everything Has Changed

علاقه مندی +

Everything Has Changed

آموزش همراه با ...


Fix You

علاقه مندی +

Fix You

آموزش همراه با ...


When We Were Young

علاقه مندی +

When We Were Young

آموزش همراه با ...


Hallelujah

علاقه مندی +

Hallelujah

آموزش همراه با موزیک...


Friday I'm In Love

علاقه مندی +

Friday I'm In Love

آموزش همراه با موزیک...


Blackbird

علاقه مندی +

Blackbird

آموزش همراه با موزیک...


داستان خرچنگ و مرغ ماهی خوار

علاقه مندی +

داستان خرچنگ و مرغ ماهی ...

خرچنگ و مرغ ماهی ...


داستان بزرگترین گنج

علاقه مندی +

داستان بزرگترین گنج

بزرگترین گنج-شنیداری...