pull-icon
ورود

آموزش سطح متوسط

صفحه اصلی/ آموزش سطح متوسط

بیش از 120 ویدیو یافت شد

اصطلاحات - قسمت سیزدهم

علاقه مندی +

اصطلاحات - قسمت سیزدهم

یادگیری اصطلاحات با ...


داستان جوجه اردک زشت

علاقه مندی +


The Lion King

علاقه مندی +

The Lion King

آموزش واژگان همراه ...


اصطلاحات - قسمت چهل و چهارم

علاقه مندی +

اصطلاحات - قسمت چهل و ...

یادگیری اصطلاحات با ...


تلفظ Been

علاقه مندی +

تلفظ Been

تلفظ واژگان-سطح ...


عبارت های پرکاربرد 3

علاقه مندی +

عبارت های پرکاربرد 3

عبارت های پرکاربرد ...


Hugo

علاقه مندی +

Hugo

آموزش واژگان همراه ...


Zootopia

علاقه مندی +

Zootopia

آموزش واژگان همراه ...


The Young Victoria

علاقه مندی +

The Young Victoria

آموزش واژگان همراه ...


Wreck-It Ralph

علاقه مندی +

Wreck-It Ralph

آموزش واژگان همراه ...


Toy Story

علاقه مندی +

Toy Story

آموزش واژگان همراه ...


Thor

علاقه مندی +

Thor

آموزش واژگان همراه ...


The Lord of the Rings

علاقه مندی +

The Lord of the Rings

آموزش واژگان همراه ...


The Lego Movie

علاقه مندی +

The Lego Movie

آموزش واژگان همراه ...


The legend of the seven seas

علاقه مندی +

The legend of the seven ...

آموزش واژگان همراه ...


The Jungle Book

علاقه مندی +

The Jungle Book

آموزش واژگان همراه ...


The Incredibles

علاقه مندی +

The Incredibles

آموزش واژگان همراه ...


The Cars

علاقه مندی +

The Cars

آموزش واژگان همراه ...


The Blind Side

علاقه مندی +

The Blind Side

آموزش واژگان همراه ...


The Big Short

علاقه مندی +

The Big Short

آموزش واژگان همراه ...