/ Linking / j

تلفظ واژگان-سطح متوسط

در این ویدئو به نحوه استفاده از /Linking /j در جملات انگلیسی خواهیم پرداخت.