داستان بزرگترین گنج

بزرگترین گنج-شنیداری سطح ابتدایی

در داستان بزرگترین گنج، پسر ماجراجویی را خواهید دید که نقشه یک گنج را میابد و به دنبال گنج میرود. در این ویدئو با نحوه تلفظ و كاربرد لغاتی مثل (treasure)  و (adventure) و.... آشنا خواهید شد.