اسم مفرد و جمع

در این ویدئو به اسم های مفرد و جمع می پردازیم-گرامر سطح ابتدایی

چگونه از اسامی مفرد و جمع استفاده کنیم و چگونه یک اسم مفرد را به جمع تبدیل کنیم.