افعال معین

در این ویدئو به تعریف افعال معین و نقش آنها در جملات می پردازیم-گرامر سطح ابتدایی

افعال معین یا Modual verbs  افعالی هستند که معنای افعال اصلی را تغییر میدهند و معین میکنند که در جمله چه معنایی داشته باشند....