Gender Equality

واژگان همراه با سخنرانی Emma Watsone- سطح پیشرفته

در این ویدئو با مجموعه ای از لغات، معنا و کاربرد آنها در جملات آشنا خواهید شد.