pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/متوسط

بیش از 96 ویدیو یافت شد

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس دوم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس دوم

رایگان

دستور زبان افعال کمکی "Modal Verbs"

علاقه مندی +

دستور زبان افعال کمکی ...

دستور زبان افعال ...


درس دوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس اول

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس اول

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس اول

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس دوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس اول

رایگان

تلفظ ها درس اول

علاقه مندی +

تلفظ ها درس اول

تلفظ ها درس اول


درس اول

رایگان

دستور زبان قیدها "Adverbs"

علاقه مندی +

دستور زبان قیدها ...

دستور زبان قیدها ...


درس اول

رایگان