pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/متوسط

بیش از 96 ویدیو یافت شد

اصطلاحات درس دوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس دوم

اصطلاحات درس دوم


درس دهم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس دهم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس دهم

رایگان

اصطلاحات درس سوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس سوم

اصطلاحات درس سوم


درس دهم

رایگان

دستور زبان افعال کمکی " Might as well"

علاقه مندی +

دستور زبان افعال کمکی " ...

دستور زبان افعال ...


تلفظ ها درس اول

علاقه مندی +

تلفظ ها درس اول

تلفظ ها درس اول


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


اصطلاحات درس دوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس دوم

اصطلاحات درس دوم


اصطلاحات درس سوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس سوم

اصطلاحات درس سوم


واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


دستور زبان نقل قول "Reported Speech"

علاقه مندی +

دستور زبان نقل قول ...

دستور زبان نقل قول ...


تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


اصطلاحات درس دوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس دوم

اصطلاحات درس دوم