pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/حرفه ای

بیش از 48 ویدیو یافت شد

دستور زبان جملات شرطی "Second Conditional"

علاقه مندی +

دستور زبان جملات شرطی ...

دستور زبان جملات ...


درس اول

رایگان

فیلم درس اول

علاقه مندی +

فیلم درس اول

فیلم درس اول


درس اول

رایگان

فیلم درس دوم

علاقه مندی +

فیلم درس دوم

فیلم درس دوم


درس اول

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس اول

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس اول

رایگان

دستور زبان "in spite of"

علاقه مندی +

دستور زبان "in spite of"

دستور زبان "in spite...


درس دوم

رایگان

فیلم درس اول

علاقه مندی +

فیلم درس اول

فیلم درس اول


درس دوم

رایگان

فیلم درس دوم

علاقه مندی +

فیلم درس دوم

فیلم درس دوم


درس دوم

رایگان

فیلم درس سوم

علاقه مندی +

فیلم درس سوم

فیلم درس سوم


درس دوم

رایگان

دستور زبان افعال روایتی"Narrative tense"

علاقه مندی +

دستور زبان افعال ...

دستور زبان افعال ...


درس سوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس دوم

رایگان