pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/حرفه ای

بیش از 48 ویدیو یافت شد

فیلم درس سوم

علاقه مندی +

فیلم درس سوم

فیلم درس سوم


درس ششم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس ششم

رایگان

دستور زبان اصطلاحات "Idioms"

علاقه مندی +

دستور زبان اصطلاحات ...

دستور زبان اصطلاحات ...


درس هفتم

رایگان

فیلم درس اول

علاقه مندی +

فیلم درس اول

فیلم درس اول


درس هفتم

رایگان

فیلم درس دوم

علاقه مندی +

فیلم درس دوم

فیلم درس دوم


درس هفتم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس هفتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس هفتم

رایگان

دستور زبان اصطلاحات پیشرفته "Cat got your tongue"

علاقه مندی +

دستور زبان اصطلاحات ...

دستور زبان اصطلاحات ...


درس هشتم

رایگان

فیلم درس اول

علاقه مندی +

فیلم درس اول

فیلم درس اول


درس هشتم

رایگان

فیلم درس دوم

علاقه مندی +

فیلم درس دوم

فیلم درس دوم


درس هشتم

رایگان

فیلم درس سوم

علاقه مندی +

فیلم درس سوم

فیلم درس سوم


درس هشتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس هشتم

رایگان

دستور زبان اصطلاحات پیشرفته "Give up"

علاقه مندی +

دستور زبان اصطلاحات ...

دستور زبان اصطلاحات ...


درس نهم

رایگان

فیلم درس اول

علاقه مندی +

فیلم درس اول

فیلم درس اول


درس نهم

رایگان

فیلم درس دوم

علاقه مندی +

فیلم درس دوم

فیلم درس دوم


درس نهم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس نهم

رایگان