pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/مقدماتی

بیش از 80 ویدیو یافت شد

دستور زبان "Pre-Intermediate - Either-Neither"

علاقه مندی +

دستور زبان ...

دستور زبان ...


درس دوم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس دوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس دوم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس دوم

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس دوم

رایگان

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


درس دوم

رایگان

دستور زبان "yes.no question"

علاقه مندی +

دستور زبان "yes.no ...

دستور زبان "yes.no ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان افعال مدال "Modal Verbs"

علاقه مندی +

دستور زبان افعال مدال ...

دستور زبان افعال ...


درس سوم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس سوم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس سوم

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس سوم

رایگان

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


درس سوم

رایگان

دستور زبان کاربرد "used to"

علاقه مندی +

دستور زبان کاربرد "used ...

دستور زبان کاربرد ...


دستور زبان قید های حالت "ADVERBS OF MANNER"

علاقه مندی +

دستور زبان قید های حالت ...

دستور زبان قید های ...


دستور زبان "Intermediate1-Simple Present"

علاقه مندی +

دستور زبان ...

دستور زبان ...


درس ششم

رایگان

دستور زبان "object"

علاقه مندی +

دستور زبان "object"

دستور زبان "object"


درس ششم

رایگان