pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/مقدماتی

بیش از 80 ویدیو یافت شد

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


دستور زبان حال حاضر "Present perfect with 'yet' and 'already'"

علاقه مندی +

دستور زبان حال حاضر ...

دستور زبان حال حاضر ...


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس ششم

رایگان

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس چهارم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس چهارم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس ششم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


دستور زبان حال استمراری "Present Continuous"

علاقه مندی +


درس چهارم

رایگان

دستور زبان "Learn Grammar with TV drama"

علاقه مندی +

دستور زبان "Learn Grammar...

دستور زبان "Learn ...


درس چهارم

رایگان