pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/مبتدی

بیش از 64 ویدیو یافت شد

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس پنجم

رایگان

دستور زبان فعل "Can"

علاقه مندی +

دستور زبان فعل "Can"

دستور زبان فعل "Can"


درس پنجم

رایگان

دستور زبان "Punctuation"

علاقه مندی +

دستور زبان "Punctuation"

دستور زبان ...


درس پنجم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس چهارم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس چهارم

رایگان

دستور زبان قیدهای تکرار "Adverbs of frequency"

علاقه مندی +

دستور زبان قیدهای تکرار ...

دستور زبان قیدهای ...


درس چهارم

رایگان

دستور زبان "WH Questions"

علاقه مندی +

دستور زبان "WH Questions"

دستور زبان "WH ...


درس چهارم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس دوم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +


درس دوم

رایگان

دستور زبان حال ساده " Simple Present"

علاقه مندی +

دستور زبان حال ساده " ...

دستور زبان حال ساده ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان صفت ها "Adjectives"

علاقه مندی +

دستور زبان صفت ها ...

دستور زبان صفت ها ...


درس دوم

رایگان

دستور زبان افعال to be

علاقه مندی +

دستور زبان افعال to be

دستور زبان افعال to ...


درس سوم

رایگان

دستور زبان ضمایر "Sub and Obj Pronouns"

علاقه مندی +

دستور زبان ضمایر "Sub and...

دستور زبان ضمایر ...


درس دوم

رایگان

واژگان

علاقه مندی +

واژگان

واژگان


درس اول

رایگان

اصطلاحات

علاقه مندی +

اصطلاحات

اصطلاحات


درس اول

رایگان

تلفظ حروف

علاقه مندی +

تلفظ حروف

تلفظ حروف


درس اول

رایگان