pull-icon
ورود

گرامر

صفحه اصلی/ گرامر/گرامر - متوسط

10 ویدیو یافت شد

کاربرد Used to

علاقه مندی +

کاربرد Used to

بررسی و استفاده از ...


عبارت های موصولی(relative clause)

علاقه مندی +

عبارت های موصولی(relative...

بررسی عبارت های ...


پیشوند و پسوند (Prefix and Suffix)

علاقه مندی +

پیشوند و پسوند (Prefix ...

بررسی کاربرد Prefix ...


زمان حال کامل (present perfect)

علاقه مندی +

زمان حال کامل (present ...

بررسی زمان حال کامل ...


مالکیت اسم جمع

علاقه مندی +

مالکیت اسم جمع

بررسی مالکیت اسامی ...


زمان گذشته ساده(Simple Past)

علاقه مندی +

زمان گذشته ساده(Simple ...

بررسی و کاربرد زمان ...


زمان گذشته کامل (Past Perfect)

علاقه مندی +

زمان گذشته کامل (Past ...

بررسی زمان گذشته ...


مفعول ( object )

علاقه مندی +

مفعول ( object )

تعریف و کاربرد مفعول...


حروف ربط متضاد  ( conjunction )

علاقه مندی +

حروف ربط متضاد ...

بررسی حروف ربط متضاد...


تعریف "قید"

علاقه مندی +

تعریف "قید"

"قید" چیست و چگونه ...