pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/

بیش از 384 ویدیو یافت شد

دستور زبان زمان حال "present perfect "

علاقه مندی +

دستور زبان زمان حال ...

دستور زبان زمان حال ...


دستور زبان "prefix and suffix"

علاقه مندی +

دستور زبان "prefix and ...

دستور زبان "prefix ...


درس هفتم

رایگان

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


درس ششم

رایگان

دستور زبان درس اول

علاقه مندی +

دستور زبان درس اول

دستور زبان درس اول


درس پنجم

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس ششم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس ششم

رایگان

واژگان درس سوم

علاقه مندی +

واژگان درس سوم

واژگان درس سوم


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


اصطلاحات درس سوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس سوم

اصطلاحات درس سوم


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


اصطلاحات درس دوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس دوم

اصطلاحات درس دوم


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


دستور زبان حال حاضر "Present perfect with 'yet' and 'already'"

علاقه مندی +

دستور زبان حال حاضر ...

دستور زبان حال حاضر ...


اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس ششم

رایگان