pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/

بیش از 384 ویدیو یافت شد

دستور زبان قیدها "Adverbs"

علاقه مندی +

دستور زبان قیدها ...

دستور زبان قیدها ...


درس اول

رایگان

دستور زبان ضمایر "Sub and Obj Pronouns"

علاقه مندی +

دستور زبان ضمایر "Sub and...

دستور زبان ضمایر ...


درس دوم

رایگان

واژگان

علاقه مندی +

واژگان

واژگان


درس اول

رایگان

اصطلاحات

علاقه مندی +

اصطلاحات

اصطلاحات


درس اول

رایگان

تلفظ حروف

علاقه مندی +

تلفظ حروف

تلفظ حروف


درس اول

رایگان

دستور زبان صفات ملکی "Possessive Adjectives"

علاقه مندی +

دستور زبان صفات ملکی ...

دستور زبان صفات ملکی...


درس اول

رایگان

دستور زبان اسم ها "nouns"

علاقه مندی +

دستور زبان اسم ها "nouns"

دستور زبان اسم ها ...


درس اول

رایگان