pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/

بیش از 384 ویدیو یافت شد

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس هشتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس هشتم

رایگان

دستور زبان اسم های مفرد و جمع "Singular & Plural"

علاقه مندی +

دستور زبان اسم های مفرد و...

دستور زبان اسم های ...


درس هشتم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس هفتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس هفتم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس هفتم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس پنجم

رایگان

دستور زبان حروف اضافه "in, on , under"

علاقه مندی +

دستور زبان حروف اضافه "in...

دستور زبان حروف ...


درس هفتم

رایگان

دستور زبان اسامی "Countable & Uncountable"

علاقه مندی +

دستور زبان اسامی ...

دستور زبان اسامی ...


درس هفتم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس چهارم

رایگان

دستور زبان گذشته کامل "Past Perfect"

علاقه مندی +

دستور زبان گذشته کامل ...

دستور زبان گذشته ...


درس چهارم

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس چهارم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس ششم

رایگان

واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


درس ششم

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس سوم

رایگان

واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


درس سوم

رایگان