pull-icon
ورود

آموزش قدم به قدم

صفحه اصلی/ آموزش قدم به قدم/

بیش از 384 ویدیو یافت شد

اصطلاحات درس دوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس دوم

اصطلاحات درس دوم


اصطلاحات درس سوم

علاقه مندی +

اصطلاحات درس سوم

اصطلاحات درس سوم


واژگان درس اول

علاقه مندی +

واژگان درس اول

واژگان درس اول


واژگان درس دوم

علاقه مندی +

واژگان درس دوم

واژگان درس دوم


دستور زبان جملات شرطی "Second Conditional"

علاقه مندی +

دستور زبان جملات شرطی ...

دستور زبان جملات ...


درس اول

رایگان

فیلم درس اول

علاقه مندی +

فیلم درس اول

فیلم درس اول


درس اول

رایگان

فیلم درس دوم

علاقه مندی +

فیلم درس دوم

فیلم درس دوم


درس اول

رایگان

دستور زبان جملات شرطی نوع اول "First Conditional"

علاقه مندی +

دستور زبان جملات شرطی نوع...

دستور زبان جملات ...


درس اول

رایگان

فیلم درس اول

علاقه مندی +

فیلم درس اول

فیلم درس اول


درس اول

رایگان

فیلم درس دوم

علاقه مندی +

فیلم درس دوم

فیلم درس دوم


درس اول

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس اول

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس اول

رایگان

تلفظ درس اول

علاقه مندی +

تلفظ درس اول

تلفظ درس اول


درس اول

رایگان

اصطلاحات درس اول

علاقه مندی +

اصطلاحات درس اول

اصطلاحات درس اول


درس اول

رایگان

دستور زبان "in spite of"

علاقه مندی +

دستور زبان "in spite of"

دستور زبان "in spite...


درس دوم

رایگان

فیلم درس اول

علاقه مندی +

فیلم درس اول

فیلم درس اول


درس دوم

رایگان